Protsess

Protsess

1. ANALÜÜS

Analüüsis kaardistatakse kodulehe ootused. See toimub intervjuu vormis ja Teil ei pea olema veel täpset nägemust, millist lehte soovite. Fookus on funktsionaalsusel ja kodulehe eesmärgil.

2.RAAMISTIK

Raamistiku loomine on lihtsate vaadete joonistamine, mille eesmärk on läbi mängida kogu lehekülje ülesehitus. Selles etapis pannakse paika lehe paigutus ja funktsionaalsus.

3.SISU

Sisu kogumise eesmärgiks on paigutada kogu veebilehe tekst loodud raamistikule. Sisu loomine ja paigutamine toimub vastavalt teenusepakkuja ja kliendi vahelistele kokkulepetele.

4.DISAIN

Näitame erinevaid veebilehtede näidiseid, millel on kajastatud disainielemendid, mida soovitame oma projektis kasutada. Sobiva lahenduse leidmisel loome vastavasisulise kujunduse sinu lehele.

5.ARENDUS

Kodulehe tegemiseks kasutame haldusliidest WordPress, mille tulemusena ehitame veebilehe valmisdisainile. Personaalne koduleht arendatakse HTML5/CCS3/JS programmeerimiskeeli kasutades.

6.TESTIMINE

Ennem lehe üle andmist testime kogu veebilehe funktsionaalsust. Kontrollime, et disain, logod ja sisulehtede tekst on kajastatud kodulehel õigesti ning kogu veebilehe funktsionaalsus on toimib korrektselt.

Soovid teha meiega koostööd ?
VÕTA ÜHENDUST